Opnieuw inrichten hoofdwegen Linschoten

De komende jaren gaan we de hoofdwegen waarop het verkeer Linschoten in- en uit rijdt opnieuw inrichten en waar nodig onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Het gaat hierbij om de Van Rietlaan, Laan van Overvliet en Laan van Rapijnen.

We gaan hiervoor eerst een nieuwe inrichtingsvisie en inrichtingsplan maken. Op de lange termijn zullen de hoofdwegen en verkeerssituaties aangepast worden. Op de korte termijn willen we een aantal verkeersmaatregelen nemen.

Waarom nieuwe inrichting?

Om voorbereid te zijn op de toekomst onderzoeken we op dit moment wat de eisen en wensen zijn voor de toekomstige inrichting van deze hoofdwegen. Hierin nemen we de volgende zaken mee:

  • De huidige verkeerssituatie; in het laatste kwartaal van dit jaar gaan we verkeerstellingen uitvoeren, onder andere in de Laan van Rapijnen en Jan van Rietlaan.
  • De toekomstige nieuwbouw van woningbouwlocatie Park Rapijnen; als de nieuwe wijk gebouwd is, gaan meer auto’s, fietsers en voetgangers gebruik maken van de hoofdwegen.
  • Herontwikkeling van enkele locaties, zoals bijvoorbeeld De Vaart/De Geusplein.

Doel nieuwe inrichtingsvisie

Op basis van de eisen en wensen gaan we voor het totale traject van de Van Rietlaan, Laan van Overvliet en Laan van Rapijnen een nieuwe inrichtingsvisie maken. Hierin geven we voorwaarden aan waar de toekomstige inrichting aan moet voldoen. Hierbij kijken we niet alleen naar de hoeveelheid gebruikers. Ook is het creëren van veiligheid en duidelijkheid voor alle weggebruikers een belangrijk uitgangspunt. Als de inrichtingsvisie staat, gaan we een plan voor de hoofdwegen uitwerken. Dit noemen we een inrichtingsplan.

Korte termijn aanpassingen Laan van Overvliet

Dit jaar willen we een aantal aanpassingen maken op de Laan van Overvliet, tussen de Van Rietlaan en de brug over de Voorvliet. Tijdens het lopende onderzoek kwam naar voren dat met name de voorrangssituaties op de kruisingen Laan van Overvliet met Het Jaagpad, De Duiker en Van Rietlaan in de huidige situatie onduidelijk zijn en niet passen bij de functie als hoofdweg.

Het college heeft op 5 september 2023 besloten om de voorrangsregeling op deze kruisingen aan te passen. Hierbij zal verkeer op de route Laan van Overvliet-Van Rietlaan voorrang krijgen op aansluitende wegen. Hiervoor bereiden we binnenkort een verkeersbesluit voor. De aanpassingen zijn ter voorbereiding op de uiteindelijke nieuwe inrichting van de situatie aan de Laan van Overvliet.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de speciaal voor dit project gemaakte webpagina. De komende jaren kunt u op deze pagina de meest actuele informatie lezen over dit project.