Opnieuw inrichten hoofdwegen Linschoten

De komende jaren gaan we de hoofdwegen waarop het verkeer Linschoten in- en uit rijdt opnieuw inrichten en waar nodig onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Het gaat hierbij om de Van Rietlaan, Laan van Overvliet en Laan van Rapijnen.

We gaan hiervoor eerst een nieuwe inrichtingsvisie en inrichtingsplan maken. Op de lange termijn zullen de hoofdwegen en verkeerssituaties aangepast worden. Op de korte termijn willen we een aantal verkeersmaatregelen nemen.

Waarom nieuwe inrichting?

Om voorbereid te zijn op de toekomst onderzoeken we op dit moment wat de eisen en wensen zijn voor de toekomstige inrichting van deze hoofdwegen. Hierin nemen we de volgende zaken mee:

  • De huidige verkeerssituatie
  • De toekomstige nieuwbouw van woningbouwlocatie Park Rapijnen
  • Herontwikkeling van enkele locaties, zoals bijvoorbeeld De Vaart/De Geusplein

Doel nieuwe inrichtingsvisie

Op basis van de eisen en wensen gaan we voor het totale traject van de Van Rietlaan, Laan van Overvliet en Laan van Rapijnen een nieuwe inrichtingsvisie maken. Hierin geven we voorwaarden aan waar de toekomstige inrichting aan moet voldoen. Hierbij kijken we niet alleen naar de hoeveelheid gebruikers. Ook is het creëren van veiligheid en duidelijkheid voor alle weggebruikers een belangrijk uitgangspunt.

Aanpak inrichtingsvisie en -plan

Om de huidige situatie goed in kaart te kunnen brengen, gaan we in het laatste kwartaal van dit jaar verkeerstellingen uitvoeren, onder andere in de Laan van Rapijnen en Jan van Rietlaan. Ook nemen we eisen en wensen voor de toekomstige nieuwbouw van Park Rapijnen mee. Zo zullen er als de nieuwe wijk gebouwd is meer auto’s, fietsers en voetgangers gebruik maken van de hoofdwegen. Ook willen we dat deze wegen er op eenzelfde manier uitzien en verkeerssituaties op eenzelfde manier ingericht worden. Als de inrichtingsvisie staat, gaan we een plan voor de hoofdwegen uitwerken. Dit noemen we een inrichtingsplan.

Korte termijn aanpassingen Laan van Overvliet

Dit jaar willen we een aantal aanpassingen maken op de Laan van Overvliet, tussen de Van Rietlaan en de brug over de Voorvliet. Tijdens het lopende onderzoek kwam naar voren dat met name de voorrangssituaties op de kruisingen Laan van Overvliet met Het Jaagpad, De Duiker en Van Rietlaan in de huidige situatie onduidelijk zijn en niet passen bij de functie als hoofdweg.

Het college heeft op 5 september 2023 besloten om de voorrangsregeling op deze kruisingen aan te passen. Hierbij zal verkeer op de route Laan van Overvliet-Van Rietlaan voorrang krijgen op aansluitende wegen. Hiervoor hebben we een verkeersbesluit voorbereid. Dit verkeersbesluit is gepubliceerd via de website van officiële bekendmakingen. De aanpassingen zijn ter voorbereiding op de uiteindelijke nieuwe in-richting van de situatie aan de Laan van Overvliet.

Verkeersbesluit aanpassingen Laan van Overvliet

Zodra het verkeersbesluit gepubliceerd is, zullen we hier een link plaatsen die verwijst naar de website van officiële bekendmakingen. U heeft dan de mogelijkheid om op dit verkeersbesluit te reageren mocht u dat willen.

Lange termijn aanpassingen hele traject

Nadat de onderzoeken en verkeerstellingen zijn afgerond, gaan we een nieuwe inrichtingsvisie maken. Hierin stellen we de voorwaarden op waar de nieuwe inrichting in de toekomst aan moet voldoen. Daarna gaan we een plan voor de hoofdwegen uitwerken, een inrichtingsplan. De verwachting is dat we hier eind 2023 mee kunnen starten. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en hoe dit proces dan verder gaat. Uiteindelijk zal het college een besluit nemen over de nieuwe inrichtingsvisie en het nieuwe inrichtingsplan. Als zij hiermee instemt, kan de uitvoering beginnen.

Contact

Heeft u vragen over het opnieuw inrichten van de hoofdwegen in Linschoten? Stel ze dan gerust. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via hoofdwegenlinschoten@montfoort.nl of via 0348 476 400.