Verkeersprojecten

In Montfoort en Linschoten werken we regelmatig aan projecten om het verkeer te verbeteren.

 • Verkeer binnenstad Montfoort

  Samen met inwoners en ondernemers zoeken we voor de binnenstad van Montfoort naar een goede balans tussen bereikbaarheid, parkeren, bevoorrading, veiligheid en toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking.

 • Opnieuw inrichten hoofdwegen Linschoten

  De komende jaren gaan we de hoofdwegen waarop het verkeer Linschoten in- en uit rijdt opnieuw inrichten en waar nodig onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Het gaat hierbij om de Van Rietlaan, Laan van Overvliet en Laan van Rapijnen.

 • Herinrichting Parklaan

  01 december 2023

  Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de bouw van het nieuwe Kindcentrum Montfoort aan de Parklaan. De aannemer heeft het gebouw inmiddels opgeleverd. De volgende stap is de herinrichting van de Parklaan en de aanleg van het schoolplein.