Verkeer binnenstad Montfoort

Samen met inwoners en ondernemers zoeken we voor de binnenstad van Montfoort naar een goede balans tussen bereikbaarheid, parkeren, bevoorrading, veiligheid en toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking.

Montfoort heeft een karaktervolle historische binnenstad. Tegelijkertijd kenmerkt de binnenstad zich door smalle straatjes met smalle trottoirs. Omdat naast de woningen en ouderenvoorzieningen ook het winkelhart zich in het centrum van Montfoort bevindt, strijden voetgangers, auto’s, vrachtverkeer en fietsers om voldoende ruimte. Het verkeer in de smalle straatjes veroorzaakt een spanningsveld tussen de belangen van bewoners, winkeliers en bezoekers. Wij hebben samen met onze inwoners en ondernemers gezocht naar een goede balans tussen bereikbaarheid, parkeren, bevoorrading, veiligheid en toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking.

Uitvoeringsprogramma verkeer binnenstad Montfoort

In 2020 heeft gemeente, samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan een uitvoeringsprogramma gewerkt voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de binnenstad voor voetgangers en fietsers. De gemeenteraad heeft op 8 december het uitvoeringsprogramma verkeer binnenstad Montfoort vastgesteld. De raadsleden hebben benadrukt dat een evaluatie een jaar na de invoering van de besluiten erg belangrijk is, en dat inwoners en ondernemers hier opnieuw bij betrokken moeten worden.

Stand van zaken

Om het voor doorgaand (sluip) verkeer minder aantrekkelijk te maken om door de binnenstad te rijden, is de verkeerscirculatie per 1 juli 2021 aangepast. In diverse straten geldt nu éénrichtingsverkeer voor auto’s. Wel blijven alle straten bereikbaar met de auto en de fiets.

Kaart rijrichtingen

In het najaar van 2021 zijn bovendien de extra parkeerplaatsen nabij Heeswijkerpoort aangelegd. Ook is er, met behulp van bewoners en ondernemers, een definitief ontwerp gemaakt voor de route Hofstraat, Om ‘t Hof en Hofplein. U kunt nog steeds reageren op het ontwerp. Dit kan leiden tot (kleine) aanpassingen. U kunt het definitief ontwerp hieronder bekijken én op Buurboek.Ook kunt u via BUURbook reageren op het ontwerp. Daar vindt u ook een peiling om uw mening te polsen.

Wilt u meer weten over het project Hofstraat, Om’t Hof en Hofplein? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 0348-476400 of binnenstad@montfoort.nl.

Participatie

Om als inwoners en gemeente tijdens het gehele uitvoeringsproces informatie en ideeën uit te wisselen, is er vorig jaar het onafhankelijke online platform BUURbook  ingericht. We nodigen u graag uit om via dit platform met ons mee te denken en te praten. Aanmelden kan via montfoort.buurbook.nl/inschrijven. U blijft dan op de hoogte van de planvorming en discussie rondom de verschillende uitvoeringsprojecten. U kunt ook de app BUURbook downloaden en als buurt 'Montfoort' kiezen.

Contact

Heeft u vragen? Stel uw vraag op BUURbook. U kunt ook contact opnemen met de gemeente Montfoort via 0348-476400 of binnenstad@montfoort.nl.