Bereikbaarheid en veiligheid Linschoten

Op dit moment ontwikkelen we een plan om de oude dorpskern Linschoten beter bereikbaar te maken. Dit geldt met name voor de brandweer en andere hulpdiensten, zodat het de veiligheid ten goede komt.

Tijdens twee informatieavonden hebben we de vragen en ideeën die er leven bij Linschotenaren opgehaald over de gepresenteerde plannen.

De brandweer heeft bij ons aangegeven dat zij zich zorgen maken over de bereikbaarheid in geval van een brand of andere noodsituatie. We zien dat de parkeerdruk in de omgeving van de oude dorpskern hoog is en dat er daardoor fout geparkeerd wordt. Door de smalle straten wordt de doorgang op verschillende locaties beperkt of geblokkeerd.

Situatie verbeteren

We willen de bereikbaarheid en veiligheid verbeteren door extra parkeerplaatsen te creëren en een parkeerverbodzone in te voeren. Het invoeren van een parkeerverbodzone is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alleen binnen de parkeervakken geparkeerd gaat worden en de hulpdiensten er altijd door kunnen rijden.

Twee verschillende fases

We gaan dit project opsplitsen in twee fases:

  • Fase 1 van dit project gaat over het gebied tussen de Reinaldaweg en de Dorpstraat en gaat voornamelijk over de Liefhovendijk, Strick van Linschoten, Raadhuisstraat en De Gouwe Berg.
  • Fase 2 van dit project gaat over het gebied van de Dorpstraat, Nieuwe Zandweg en de Hoge Werf. Voor het realiseren van de extra parkeerplaatsen willen we de Hoge Werf opnieuw gaan inrichten.

Deelgebieden parkeren Linschoten

Participatietraject

Op 14 en 29 februari hebben we informatieavonden georganiseerd. De presentaties voor het gebied van fase 1 en het gebied fase 2 kunt u downloaden:

Op dit moment zijn we de vragen en ideeën die we op beide avonden hebben gekregen aan het inventariseren. De input nemen we waar we kunnen mee in het ontwerp.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Stel ze dan gerust. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via info@montfoort.nl of via 0348 476 400.