Aanvragen van uw structurele subsidie 2024 kan nog vóór 7 april

Heeft u ook een goed idee voor de Montfoortse of Linschotense samenleving? Het kan zijn dat u recht op subsidie heeft. Zo heeft de gemeente structurele subsidies. Dit zijn vergoedingen voor een activiteit in onze gemeente die elk jaar terug keert.

Aanvragen

Een aanvraag voor structurele subsidie dient u in bij de gemeente. De aanvraag dient u uiterlijk vóór 7 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de activiteit plaats vindt in. Dit betekent dat u de aanvraag voor 2024 vóór 7 april 2023 moet indienen. De uiterlijke indiendatum was eerst 1 april en is verlengd tot 7 april a.s. U kunt uw aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier op onze website in te vullen. Heeft u hier vragen over, dan kunt u een email sturen naar subsidie@montfoort.nl.

Meer informatie

Ook vindt u op de webpagina over structurele subsiedies aanvragen hoe werkt het en wat de voorwaarden zijn. Na ontvangst van uw aanvraag zullen we eerst kijken of u alle benodigde informatie heeft opgestuurd. Als dat zo is, zullen we beoordelen of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden die zijn beschreven in het subsidiebeleid. Na deze beoordeling ontvangt u in het laatste kwartaal van dit jaar per post een besluit, waarin wordt uitgelegd waarom we de subsidie afwijzen of toewijzen. Bij toewijzing betalen we de subsidie ook in het laatste kwartaal van dit jaar uit.