Leefgeld voor Oekraïners in onze gemeente

Oekraïense vluchtelingen hebben recht op leefgeld als ze zich registeren en een bankrekeningnummer hebben.

Het is belangrijk als Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente komen wonen dat ze zich registeren bij ons. Hiervoor maakt u een afspraak of belt u met ons op 0348 476400. Geregistreerd en een bankrekening geopend? Dit zijn voorwaarden voor Oekraïense vluchtelingen om leefgeld te kunnen ontvangen.

Waarom is registratie belangrijk?

Zo houden we als gemeente zicht op hoeveel personen hier verblijven. Registratie is ook nodig om voorzieningen, die voor u en de vluchtelingen van belang zijn, te kunnen regelen. Dat kan gaan over bijvoorbeeld verzekeringen, medische voorzieningen, scholing, maar ook over andere voorzieningen.

Bankrekening openen

Samen met Oekraïense vluchtelingen hebben Vluchtelingenwerk Nederland, het Rode Kruis en het Leger des Heils de website Refugeehelp.nl opgezet, om Oekraïense vluchtelingen zo snel mogelijk wegwijs te maken. Op deze website staat hoe u een bankrekening opent en geld wisselt.

Vluchtelingen kunnen gratis een Bunq bankrekening openen voor betalingen in Nederland.

Leefgeld voor vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen hebben recht op leefgeld. De overheid heeft hiervoor een richtlijn vastgesteld. Vanaf 1 februari 2023 verandert het leefgeld voor eten, kleding en de extra toelage bij een gastgezin voor Oekraïense vluchtelingen. Zo past het beter bij het leefgeld voor andere groepen in Nederland, zoals asielzoekers, statushouders en mensen met een bijstandsuitkering. De toelage voor minderjarigen wordt uitgekeerd aan volwassen ouders en/of verzorgers.

Eten

Het bedrag voor eten wordt afhankelijk van de grootte van het gezien. Hoe meer mensen in het gezien, hoe lager het bedrag per persoon.

  • Bestaat een gezin uit 1 of 2 personen, dan is het eetgeld per volwassene of alleenstaande minderjarige € 215,06 en per minderjarige € 178,36 per maand
  • Bestaat een gezin uit 3 personen, dan ontvangt een volwassene €171,99 en minderjarige € 142,47 per maand

Kleding en persoonlijke uitgaven

Het bedrag voor kleding en persoonlijke uitgaven is per 1 februari 2023 € 56,12 per persoon per maand.

Extra toelage

De extra toelage (wooncomponent) in de particuliere opvang, waarmee onder andere een vrijwillige bijdrage aan het gastgezin kan worden betaald, wordt € 93,- per maand

De gastgezinnen zelf krijgen geen rechtstreekse vergoeding. Het is aan de Oekraïners en de gastgezinnen om afspraken te maken over een vrijwillige bijdrage in de kosten.

Met het extra bedrag kunnen Oekraïners kosten voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer, activiteiten buitenshuis (zoals familiebezoek, sporten) betalen.

Voorwaarden leefgeld

De gemeente Montfoort betaalt het leefgeld maandelijks door overschrijving op de Nederlandse bankrekening van de Oekraïner. Voor de uitbetaling van leefgeld is het volgende nodig:

  • een burgerservicenummer (BSN), ontvangen door registratie bij de gemeente Montfoort
  • ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP) op een adres in de gemeente Montfoort
  • een Nederlandse bankrekening op naam van de Oekraïense vluchteling.

Kinderen jonger dan 18 jaar krijgen hun leefgeld op de bankrekening van hun ouder of vertegenwoordiger.

Voor Oekrainers die nog geen Nederlandse bankrekening kunnen openen, is er een tijdelijke oplossing: een BNG prepaid pinpas. Met de prepaid pinpas wordt betaling in winkels en geld opnemen bij geldautomaten mogelijk.

Oekrainers mogen in loondienst werken in Nederland. Vanaf 1 april 2022 is hier geen tewerkstelling meer voor nodig. Zodra een Oekrainer werkt, is het nodig dit door te geven aan de gemeente. Het recht op leefgeld van het hele gezin komt dan te vervallen. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

Invloed op uitkering

Particuliere opvang van Oekraïners heeft geen gevolgen voor de hoogte van de bijstandsuitkering. Of er invloed kan zijn op de toeslagen van de Belastingdienst is nu nog niet bekend.

Let op: het is mogelijk dat de leefgeldrichtlijnen wijzigen.