Opvang van statushouders

Huisvesten en helpen van statushouders.

Naast de opvang van Oekraïense vluchtelingen, hebben we als gemeente de zorg voor de opvang van statushouders. Een statushouder heeft een verblijfsvergunning om in Nederland te mogen blijven wonen en werken. Het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) koppelt elke statushouder aan een passende gemeente. De Rijksoverheid stelt elk half jaar vast hoeveel statushouders onze gemeente hoort te huisvesten. Totdat er een geschikte woning beschikbaar is, blijft een statushouder in een asielzoekerscentrum.

Hoe pakken we dit op?

Door het enorme tekort aan woningen voor allerlei doelgroepen is het een complexe puzzel om ook voor statushouders een woonplek in onze gemeente te zorgen. In samenwerking met de woningcorporatie bekijken we de mogelijkheden als een sociale huurwoning beschikbaar komt. Om succesvolle integratie te bevorderen, willen we zoveel mogelijk mensen verspreid in onze gemeente opvangen.

Versneld huisvesten in een flexwoning

Het aanbod aan sociale huurwoningen is zeer beperkt. We willen voorkomen dat er te veel druk op de beschikbare huurwoningen komt te staan. Daarom zoeken we ook naar andere oplossingen. Één daarvan is het onderzoeken van locaties om flexwoningen te bouwen. Flexwoningen kunnen relatief snel, binnen één tot anderhalf jaar, worden gerealiseerd, waardoor we ook op korte termijn iets kunnen doen aan de hoge woningnood. We kijken bij een locatie naar bereikbaarheid, leefomgeving, mobiliteit en financiën. De Bleek Fase 2 lijkt een eerste geschikte locatie voor flexwoningen. Hierover neemt de gemeenteraad in april een besluit. Op deze locatie kunnen we met zo’n 40 flexwoningen een thuis bieden aan jongeren, statushouders (behalve alleenstaande minderjarige vreemdelingen) en mogelijk ook Oekraïners.