Alcoholvergunning

Voor het verstrekken (schenken of verkopen) van alcohol heeft u een alcoholvergunning nodig.

U heeft een alcoholvergunning A nodig als u alcohol schenkt of verkoopt voor commerciële horeca. Voor het schenken of verkopen van alcohol voor paracommerciële horeca, zoals bij verenigingen en stichtingen, heeft u een alcoholvergunning B nodig. Beide vergunningen vraagt u aan bij de gemeente.

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan bij de gemeente.

Vraag hier uw alcoholvergunning aan

Alcoholvergunning A

Wilt u een horecabedrijf beginnen of overnemen waarbij er alcohol wordt geschonken voor consumptie ter plekke? Dan heeft u een alcoholvergunning A nodig. Dit geldt ook voor het beginnen of overnemen van een slijtersbedrijf.

Hoe werkt aanvragen alcoholvergunning A?

U vraagt de alcoholvergunning online aan bij de gemeente. Voeg bij de vergunningaanvraag de volgende documenten bij:

 • Uittreksel van de inschrijving van de Kamer van Koophandel
 • Een plattegrond van uw inrichting (inclusief terras op eigen grond)
 • De verklaring van sociale hygiëne van elke leidinggevende
 • Een legitimatiebewijs van elke leidinggevende
Alcoholvergunning B

Wilt u als stichting of vereniging een paracommerciële horeca beginnen of overnemen waarbij er alcohol wordt geschonken voor consumptie ter plekke? In bijvoorbeeld een sportkantine, verenigingslokaal of wijkgebouw. Dan heeft u een alcoholvergunning B nodig.

Hoe werkt aanvragen alcoholvergunning B?

U vraagt de alcoholvergunning online aan bij de gemeente. Voeg bij de vergunningaanvraag de volgende documenten bij:

 • Uittreksel van de inschrijving van de Kamer van Koophandel
 • Een plattegrond van uw inrichting (inclusief terras op eigen grond)
 • Het bestuursreglement over sociale hygiëne
 • De verklaring van sociale hygiëne van elke leidinggevende
 • Een legitimatiebewijs van elke leidinggevende
Voorwaarden

De gemeente controleert of u voldoet aan de alle in de Alcoholwet gestelde eisen, zoals:

 • Er moet altijd minimaal één leidinggevende aanwezig zijn
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • Alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
 • Alle leidinggevenden beschikken over een diploma Sociale Hygiëne
Wijzingen alcoholvergunning

Als u al een alcoholvergunning A of B heeft die op een of meerdere van de onderstaande punten gewijzigd moet worden, moet u dit melden:

 • Ondernemingsvorm
 • Leidinggevende(n)
 • Inrichting

Dit geldt ook als uw inrichting een (bouwtechnische) verandering ondergaat. Voor een wijziging neemt u contact op met de gemeente via 0348 467400.

Bibob-toets

Bij de aanvragen voor een alcohol- of exploitatievergunning kan de gemeente een Bibob-toets doen. Bibob staat voor Bevordering van Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet Bibob heeft als doel om de integriteit van de overheid te beschermen. Bij de toets wordt een risico-inschatting gemaakt in hoeverre een vergunning misbruikt kan worden voor criminele activiteiten. Dit om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert.

Bestemmingsplan

Het is belangrijk om eerst te beoordelen of er op de locatie volgens het bestemmingsplan alcohol geschonken mag worden. U kunt uit het bestemmingsplan opmaken waar en welke soort horeca is toegestaan. Hiervoor kijkt u op ruimtelijke plannen.

Openingstijden horeca
 • Commerciële horecagelegenheden moeten op grond van de APV Gemeente Montfoort gesloten zijn tussen 02:00 uur en 06:00 uur. Wilt u uw horecagelegenheid voor een keer langer open houden? Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan.
 • Voor paracommerciële horeca zijn de openingstijden van maandag tot en met zondag van 10:00 tot 22:00 uur. Wilt u de eindtijd verlengen? Dit kan onder voorwaarden. De eindtijd is dan uiterlijk 24:00 uur als de sporthal of een van de zalen verhuurd is voor activiteiten of wedstrijden in het horecagedeelte gespeeld worden.
Kosten

Alcoholvergunning (artikel 3)                                                                       € 706,70    

Wijziging alcoholvergunning (artikel 30):                                                     € 393,85

Ontheffing schenken zwak alcoholische dranken (artikel 35):                     € 68,65

Termijn

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de alcoholvergunning krijgt.​