Herinrichting Parklaan

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de bouw van het nieuwe Kindcentrum Montfoort aan de Parklaan. De aannemer heeft het gebouw inmiddels opgeleverd. Inmiddels is ook de herinrichting van de Parklaan en de aanleg van het schoolplein afgerond.

Wat is er gebeurd?

De hele Parklaan is ingericht als fietsstraat. Daarin zijn auto’s te gast. Het huidige straatwerk is vervangen door rood asfalt. Met de nieuwe inrichting is meer ruimte ontstaan voor fietsers. Langs de Parklaan zijn een aantal langsparkeervakken gerealiseerd. Vanaf de Heulestein tot aan de Bovenkerkweg is de Parklaan verlegd in de richting van de voetbalvelden. Hierdoor is er aan de kant van de hockeyvelden ruimte ontstaan om een zogenoemde parkeerkoffer aan te leggen. Hiermee bedoelen we een parkeerterrein met een in- (en uitrit) aan de straatzijde, afgelegen van de doorgaande route. 

Parklaan

Afbeelding: de nieuwe situatie van de Parklaan

 

Parkeerkoffer2

Afbeelding: de nieuwe parkeerkoffer langs de Parklaan

Kappen bomen

Bij de herinrichting van de openbare ruimte is geprobeerd om zoveel mogelijk bomen te behouden of te verplaatsen. In een aantal gevallen bleken de bomen in te slechte staat of was het nodig om ruimte te maken. Bij deze bomen is geprobeerd zoveel mogelijk het hout van de bomen te hergebruiken, bijvoorbeeld door er zit- of speeltoestellen van te maken.

  • Op het parkeerterrein aan de Bovenkerkweg zijn twee platanen verwijderd. Het parkeerterrein aan de Bovenkerkweg is opnieuw ingericht voor het kindcentrum. Om voldoende ruimte te maken, was het nodig om twee platanen te verwijderen. De platanen worden verzaagd tot zit- en speelelementen die een mooie plek krijgen op het schoolplein. 
  • Om deze twee platanen te compenseren is één flinke plantaan teruggeplaatst bij de aanleg van het nieuwe parkeerterrein. 
  • Drie van de tien esdoorns op de Parklaan (ter hoogte van de hockeyvelden) zijn blijven staan. Deze zijn verplant langs het schoolplein van het nieuwe kindcentrum. 

Contact

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Peek Bouw & Infra BV uit Houten. Heeft u specifieke vragen over de herinrichting van de Parklaan? Stel ze dan gerust. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via kindcentrum@montfoort.nl of 0348-476400.