Onroerendezaakbelasting

Informatie over de onroerendezaakbelasting (OZB).

De onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u voor een koopwoning, kantoor, winkelruimte of fabriek. De WOZ-waarde is daarvoor belangrijk. Deze belasting betaalt u elk jaar.

Belastingsamenwerking Rivierenland

De OZB staat op uw aanslag. Dat is de brief waarin staat hoeveel belasting u moet betalen van de gemeente. Berichten over de belasting krijgt u van de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Zij regelen voor ons de belastingen.

Bedrag en bezwaar onroerendezaakbelasting

Wilt u weten hoeveel u moet betalen en wanneer? Bent u de aanslag kwijt? Of bent u het niet eens met het bedrag dat u moet betalen? Dan kunt u binnen zes weken na de datum op uw brief bezwaar maken tegen dit bedrag. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de BSR. Daar kunt u ook zelf uw belasting regelen.