Inburgering

Wat er door en namens de gemeente geregeld wordt.

Als u in Nederland komt wonen en u heeft een verblijfsvergunning, dan is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren. Als u het inburgeringsexamen hebt gehaald, dan bent u ingeburgerd.

Wie kunnen u hierbij helpen?

Vluchtelingen worden in ieder geval de eerste twee jaar begeleid door Vluchtelingenwerk Montfoort. Ook Ferm Werk, de SWOM, eventueel het Jeugdteam, de woningbouwvereniging en de gemeente spelen een belangrijke rol bij de huisvesting en integratie van statushouders en vluchtelingen.

Ferm Werk voert de regie over de uitvoering van de nieuwe wet inburgering. Deze wet ging in op 1 januari 2022.