Algemene informatie uitbreidingslocaties Montfoort

Mogelijke uitbreidingslocaties voor woningbouw in Montfoort.

Gemeente Montfoort heeft de opgave om de komende jaren de woningvoorraad uit te breiden om zo in de woningbehoefte te voorzien en bij te dragen aan de vitaliteit van de kernen. Binnen de huidige bebouwingscontour zijn te weinig mogelijkheden om voldoende woningen te kunnen bouwen. Daarom heeft een team van deskundigen mogelijke uitbreidingslocaties in kaart gebracht en van alle mogelijkheden de voor- en nadelen op een rijtje gezet.

Er zijn vier mogelijke uitbreidingslocaties aangewezen voor woningbouw:
1. De Bleek
2. Doeldijk
3. IJsselvreugd
4. Heeswijk-Tiendweg

Wet voorkeursrecht gemeenten (WvG)

We willen grip houden op de ontwikkeling van de gebieden waar woningbouw mogelijk wordt gemaakt. Daarom is ervoor gekozen gebruik te maken van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Het vestigen van het voorkeursrecht heeft geen invloed op het huidige gebruik, de eigenaren kunnen gewoon doorgaan met wat ze doen. Het betekent alleen dat grondeigenaren in dat gebied verplicht zijn hun grond eerst aan de gemeente aan te bieden wanneer zij de gronden willen verkopen. Op die manier willen we voorkomen dat er prijsopdrijving plaatsvindt, waardoor belangrijke uitgangspunten zoals het realiseren van voldoende goedkope woningen, niet meer mogelijk zijn. De Wet voorkeursrecht  heeft per 5 november 2020 rechtskracht gekregen.

Stand van zaken (januari 2022)

Op 8 november 2021 heeft de gemeenteraad besloten om uitbreidingslocaties De Bleek en Doeldijk als eerste te gaan uitwerken samen met de ontwikkelende partijen. Uitbreidingslocatie IJsselvreugd heeft tweede prioriteit gekregen en locatie Heeswijk-Tiendweg wordt niet verder onderzocht. Er zijn dus drie kansrijke locaties overgebleven voor woningbouw. Op deze locaties kan meer dan we in de komende tien jaar nodig hebben, maar er kunnen nog locaties afvallen als de plannen niet haalbaar zijn of er andere tegenvallers zijn en bovendien willen we voorbereid zijn op de vraag naar woningen na 2030. De drie potentiële uitbreidingslocaties zijn onderzocht in een stedenbouwkundige verkenning. Het informatieboekje ‘verkenning uitbreiding woningbouw Montfoort’ download u hiernaast.

Vervolg

Woningbouwplannen in het buitengebied hebben een ingrijpende invloed op hun omgeving. Als de gemeenteraad voor één of meerdere locaties gekozen heeft, dan is duidelijk waar er in de toekomst mogelijk nieuwe woningen kunnen komen. Het betekent niet dat er morgen wordt gestart met bouwen. Er volgt eerst een traject van afstemming met de regio en provincie. Vervolgens bespreken we samen met de omwonenden en andere belanghebbenden welke wensen en eisen er zijn, het zogenoemde participatietraject. Dat kan gaan over verkeersafwikkeling, extra openbare ruimte of andere voorzieningen. Daarna volgt nog een uitgebreid planologisch traject met inspraak, bezwaar en beroep.