Algemene informatie uitbreidingslocaties Montfoort

Mogelijke uitbreidingslocaties voor woningbouw in Montfoort.

Gemeente Montfoort heeft de opgave om de komende jaren de woningvoorraad uit te breiden om zo in de woningbehoefte te voorzien en bij te dragen aan de vitaliteit van de kernen. Binnen de huidige bebouwingscontour zijn te weinig mogelijkheden om voldoende woningen te kunnen bouwen. Daarom heeft een team van deskundigen mogelijke uitbreidingslocaties in kaart gebracht en van alle mogelijkheden de voor- en nadelen op een rijtje gezet.

Er zijn vier mogelijke uitbreidingslocaties aangewezen voor woningbouw:
1. De Bleek
2. Doeldijk
3. IJsselvreugd
4. Heeswijk-Tiendweg

Wet voorkeursrecht gemeenten (WvG)

We willen grip houden op de ontwikkeling van de gebieden waar woningbouw mogelijk wordt gemaakt. Daarom is ervoor gekozen gebruik te maken van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Het vestigen van het voorkeursrecht heeft geen invloed op het huidige gebruik, de eigenaren kunnen gewoon doorgaan met wat ze doen. Het betekent alleen dat grondeigenaren in dat gebied verplicht zijn hun grond eerst aan de gemeente aan te bieden wanneer zij de gronden willen verkopen. Op die manier willen we voorkomen dat er prijsopdrijving plaatsvindt, waardoor belangrijke uitgangspunten zoals het realiseren van voldoende goedkope woningen, niet meer mogelijk zijn. De Wet voorkeursrecht  heeft per 5 november 2020 rechtskracht gekregen.

Stand van zaken (april 2023)

Op 8 november 2021 heeft de gemeenteraad besloten om uitbreidingslocaties De Bleek en Doeldijk als eerste te gaan uitwerken samen met de ontwikkelende partijen. Uitbreidingslocatie IJsselvreugd heeft tweede prioriteit gekregen en locatie Heeswijk-Tiendweg wordt niet verder onderzocht. De Bleek en Doeldijk zijn vervolgens verder uitgewerkt. Voor De Bleek is het participatietrajecten inmiddels afgerond, en de provincie heeft aangegeven dat zij haar medewerking wil verlenen aan de eerste fase van uitbreidingslocatie De Bleek. De uitbreidingslocaties Doeldijk en IJsselvreugd zijn nog in voorbereiding. Meer informatie over elk van de drie uitbreidingslocaties kunt u vinden op de aparte projectenpagina's.