Tijdelijk draaien rijrichting autoverkeer op oostelijk deel Hoogstraat in Montfoort

Op woensdag 22 februari a.s. draaien we tijdelijk de rijrichting in het oostelijk deel van de Hoogstraat voor het autoverkeer om. Vanaf dat moment is het mogelijk om met de auto vanaf de Hofstraat naar de Keizerstraat door de Hoogstraat te rijden richting de Waterpoort en Havenstraat (en niet andersom). De maatregel geldt niet voor fietsers, zij kunnen de Hoogstraat in beide richtingen blijven gebruiken. 

Waarom doen we dit? De gemeente werkt aan aanpassingen in de binnenstad, met als streven een leefbare, toegankelijke en veilige binnenstad. Hiervoor is, als onderdeel van een groter uitvoeringsprogramma, in juli 2020 de verkeerscirculatie in de binnenstad aangepast: rijrichtingen op de IJsselbrug, de Hoogstraat, de Hofstraat en Om ’t Hof zijn voor gemotoriseerd verkeer zijn veranderd. Deze verkeerscirculatie leidt op sommige punten, bijvoorbeeld de Mannenhuisstraat en Havenstraat, tot knelpunten.

Lees hier het hele nieuwsbericht.